e-bog Jordens salt og verdens lys PDF Simon Grotrian

Jordens salt og verdens lyd består af 65 salmer, hvori Grotrian bekender sin tro og besynger livet, lyset og håbet, sådan som det kommer til udtryk i den kristne tro. Salmerne er forfattet i en klassisk, sangbar metrik med rytme og rim, som Simon Grotrian behersker med både originalitet og respekt over for de store lyrikere inden for salmedigtningen.Fil størrelse: 237 KB

  • Navn: Jordens salt og verdens lys
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Simon Grotrian
  • Sprog: Dansk